LeeO

Deventer
2M exclusive

LeeO at a glance

LeeO is een applicatie voor varkenshouders, onderzoekers en verwerkers, die de hele cyclus van het varken in kaart brengt: van geboorte tot aan de slachterij en verwerking van het stukje vlees. LeeO registreert alle belangrijke momenten in de levenscyclus van het varken en verbindt daarmee alle punten in de productiecyclus.

Het registreren van de varkenscyclus gebeurt door middel van een elektronisch oormerk dat gekoppeld is aan de LeeO app. Met een scanner wordt het elektronische oormerk uitgelezen en gekoppeld aan de app. Die registreert de groeicyclus, medicatie toediening en het voedingspatroon.

Er is dus geen interactie met de mobiele telefoon nodig waardoor het proces efficiënt, snel en doelmatig is. Dit resulteert uiteindelijk in lagere kosten per varken en een hoger rendement of, anders gezegd, verbeterde voerconversie.