Werkvoorbereider | Envalior

4,000 Employees - 2 Sites

Werkvoorbereider | Envalior

Envalior is een wereldwijde leverancier van high-performance engineering thermoplastische oplossingen. Envalior heeft een gespecialiseerde portefeuille van producten; met elk van hen heeft Envalior wereldwijd leiderschap gerealiseerd. Envalior is wereldwijd nummer 3 in de totale markt voor semi-kristallijne engineering Materials en is de wereldwijde marktleider in hoge-temperatuur-polyamiden.De site in Emmen produceert in de PA6 plant op basis van caprolactam de polymere Polyamide 6 (nylon). Dit polymeer wordt gebruikt in textiel- en tapijtgarens en voor huishoudelijke-, industriële- en elektrotechnische toepassingen. Daarnaast worden op basis van een vijftal basis polymeren in de Compound plant, polymeren gemaakt voor specifieke toepassing onder andere doortoevoeging van kleurstoffen, versterkingsmiddelen, losmiddelen, vlamvertragers en andere additieven en worden geleverd onder de naam Akulon, Arnite en Arnitel. DAP fabriceert de grondstoffen voor beide plants. De eindproducten worden vervolgens verpakt en gereed gemaakt voor verzending. Op het gebied van SHE worden hoge eisen gesteld: Envalior verwezenlijkt een ongeval vrije werkomgeving.

Resultaatgebieden & Kerntaken

 • Maakt werkvoorbereidingen voor WO’s (Kleine/Grote karweien, PPM, modificaties en Projecten).
 • Werkvoorbereiding bestaat uit de volgende activiteiten:
  • de WO opdelen in uit te voeren activiteiten per vakgroep.
  • het bepalen van de samenhang/volgorde tussen de activiteiten.
  • het inschatten van de per activiteit benodigde manuren per vakgroep en het aantal in tezetten personen.
  • het bepalen van benodigde in te huren specialismen en afstemmen met/offertes vragen aanspecialisten.
  • het bepalen van de benodigde materialen.
  • het aanmaken van bestelaanvragen voor niet-standaard artikelen.
  • het bepalen van de benodigde hulpmiddelen en welke in te huren bijwerken van tekeningen in geval van. eenvoudige modificaties.
  • het verzorgen van benodigde tekeningen/afstelvoorschriften/etc.
  • het aangeven aan welke voorwaarden moet worden voldaan teneinde de WO te kunnenuitvoeren, bijv. machine moet stil, ruimte moet schoon zijn, etc.
  • het berekenen van de totale kosten van de WO in noodzakelijke gevallen.
 • Maakt voor zich zelf een planning van de WVB-activiteiten.
 • Beoordelen scope van WO en onderneemt daar waar nodig actie om de structurele verbeteringenin gang te zetten
 • Plant WO in op basis van gegeven prioriteiten (volgens notification).
 • Start procedure bestellingen voor niet-standaard artikelen.
 • Zorgt voor Standaard WO’s, dat benodigde materialen en bijzonder gereedschap in SAP PM staan.
 • Bepaalt in overleg met teamleider welke opdrachten uitbesteed worden.
 • Input leveren bij evaluaties van contractors
 • Input leveren bij evaluaties van klussen (o.a. WO, projecten en shutdowns)
 • Houdt zich op de hoogte van technische ontwikkelingen in de markt.

SHE TBV’s:

 • Instrueren van firma personeel t.a.v. SHE-regelgeving en bedrijfsrisico’s en toezien op naleving.
 • Analyseren van incidenten binnen de eigen Maintenance-organisatie en firma’s als mede het melden van deze incidenten en het nemen van effectieve corrigerende maatregelen.
 • Periodiek inventariseren en evalueren van de SHE-risico’s van de eigen maintenance werkzaamheden en het planmatig minimaliseren van deze risico’s.
 • Intern en extern uitdragen van positieve houding t.a.v. SHE door een correcte naleving vanregelgeving en proactief om te gaan met SHE, gericht op het voorkomen van onveilige situaties.Daar waar mogelijk en noodzakelijk signaleren en verbeter acties ondernemen.
 • Goedkeuren en naleven van de normen, werkwijzen en inspanningsverplichtingen zoals deze beschreven staan in het managementzorgsysteem, het Arbeidsveiligheidsrapport en de diversevergunningen.
 • Het meten van (SHE) performance van firma’s.

Opleiding- en kennisniveau:

 • MBO werk- en denkniveau aangevuld met werkvoorbereidingsopleiding.
 • Heeft ofwel een WTB of een E&I achtergrond.
 • Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal.
 • Bekend met SAP-Plant Maintenance.
 • Accuraat.
 • Zelfstandig.
 • Kostenbesef.
 • Stressbestendig.
 • Gewenst gedrag (Envalior Behaviours):
  • Focus op de klant en buitenwereld (customer and externalfocus)
  • Verbeteren vernieuwen en veranderen (improve, innovate and change )
  • Mensen betrekken(engage people)
  • Resultaatgerichtheid (drive for results)
  • Zin voor verantwoordelijkheid (actresponsibly)

Envalior

Envalior at a glance

Established in 2023, but with a combined heritage of over 100 years, Envalior is entering the market as a leading Global Engineering Materials powerhouse offering novel and Innovative solutions to today’s world.

Envalior brings together two highly complementary established players in DSM Engineering Materials and LANXESS High-Performance Materials.

we offer a uniquely positioned portfolio of longstanding material, application, and design expertise, creating real and meaningful value for our customers and the greater society.

Envalior is a leading global engineering materials solution provider with about 4,000 employees worldwide. With a 100-year track record of customer-focused innovation, Envalior focuses its deep material and application expertise on sustainable high-performance solutions. The company supplies many of the world’s key markets including automotive and new mobility, electronics and electrical, and consumer goods. For more information visit www.envalior.com.

Key numbers
4,000
Employees
2
Sites
Want to know more?
Jorrith
Head of Recruitment